ScanFish Katria

ScanFish Katria

CPT Roson 100KN

CPT Roson 100KN

SM2M+

Wildlife Acoustics

Pława Pomiarowa

Pława pomiarowa służy do zbierania danych na morzu.

Audio Recorder Wildacustic

Wildlife Acoustics

Batrecorder- urządzenie do nagrywania ssaków latających

Źródło sejsmiczne

Sercel

Służy do tworzenia głębokich obrazów 2D (również 3D) budowy geologicznej pod dnem morskim lub dnem innych zbiorników.

Prądomierz AWAC 1 MHz

NORTEK

Mobilne Laboratorium Geotechniczne

Laboratorium Geotechniczne

Mobilne Laboratorium do badań Geotechnicznych 

Kontakt

skontaktuj się z naszą firmą

MEWO S.A.

ul. Starogardzka 16

83-010 Straszyn

tel. /+48/ 502 058 294
email. biuro@mewo.eu
NIP/VAT UE: PL5833159342
REGON: 221871755
Strony internetowe - odee.pl