MEWO

MEWO to nowoczesna firma na europejskim rynku offshore. Specjalizujemy się w pracach badawczych i rozwojowych, badaniach dna morskiego oraz wynajmie specjalistycznych usług i sprzętu pomiarowego. Najwyższą jakość naszych produktów i usług zapewnia zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzimy badania i bierzemy udział w wielu inicjatywach, co pozwala nam zwiększać bezpieczeństwo oferowanych usług oraz podnosić efektywność autorskich rozwiązań.

ISO

Celem MEWO jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez realizację projektów, efektywne zarządzanie sprzętem oraz jednostkami pływającymi znajdującymi się w dyspozycji spółki, optymalizację wyniku ekonomicznego i stały rozwój firmy.

 

W naszej działalności przyświecają nam następujące wartości:

- solidność, dokładność i szybkość działania,
- odpowiedzialność i uczciwość,
- nastawienie na współpracę,
- nieustanny rozwój i ciągła innowacja.

W 2014 r. nasza firma otrzymała certyfikat jakości ISO 9001, potwierdzający, że system zarządzania jakością w MEWO pomyślnie przeszedł badanie zgodności z normą określającą najlepsze praktyki. Jest to sygnał, iż wdrożyliśmy niezbędne procesy wewnętrzne w celu spełnienia wszelkich wymagań naszych Klientów, zapewnienia sprawności organizacyjnej i najwyższej jakości produktów i usług. W trosce o środowisko naturalne MEWO wprowadziło również system zarządzania środowiskowego, określony w normie ISO 14001. Celem tego procesu było uzyskanie poprawy efektów działalności środowiskowej, prowadzenie bezpiecznej gospodarki odpadami, jak również zapobieganie zagrożeniom środowiska naturalnego oraz oszczędne gospodarowanie energią i wodą. MEWO posiada także certyfikat bezpieczeństwa ISO 18001, który zapewnia, iż nasza firma prowadzi skuteczne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przekłada się to na podniesienie komfortu pracy, zapobieganie wypadkom i skuteczne unikanie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. MEWO kieruje się troską o życie i zdrowie zarówno swoich pracowników, jak i podwykonawców oraz pracowników zatrudnionych tymczasowo i osób obcych przebywających na terenie przedsiębiorstwa.

 

Cele dotyczące jakości, ochrony środowiska naturalnego i BHP realizujemy poprzez:

- stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klientów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych,
- indywidualne i rzetelne podejście do każdego Klienta, zdobycie jego trwałego uznania i zaufania,
- wzajemne korzystne powiązania z dostawcami, ciągłą współpracę dla dobra Klienta,
- poczucie odpowiedzialności za jakość świadczonych usług,
- świadczenie usług na stabilnym, wysokim poziomie jakościowym, ciągłe doskonalenie i poprawę stanu ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy,
- przestrzeganie obowiązujących przepisów i wymagań prawnych dotyczących środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy oraz właściwych dla nich aspektów środowiskowych,
- minimalizowanie możliwości powstania w firmie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz ewidencję zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
- ciągłe podnoszenie świadomości i umiejętności naszych pracowników oraz ich zaangażowania dotyczących stosowania zasad zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracy,
- doskonalenie wszystkich procesów i działań prewencyjnych realizowanych w organizacji.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Zarządu i jego pracowników o konieczności stałego doskonalenia procesów ukierunkowanych na uzyskanie zadowolenia naszych Klientów oraz zaspokojenia ich potrzeb oraz wymagań norm PN - EN ISO 9001:2009, PN - EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest stale przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.

Kontakt

skontaktuj się z naszą firmą

MEWO S.A.

ul. Starogardzka 16

83-010 Straszyn

tel. /+48/ 502 058 294
email. biuro@mewo.eu
NIP/VAT UE: PL5833159342
REGON: 221871755
Strony internetowe - odee.pl