Poszukujemy

 

1. Pomiarowców (Surveyorów)

Do prac na jednostkach badawczych w szeroko pojętym offshore, nearshore oraz na lądzie. Nawiążemy współpracę zarówno z Geofizykami jak i Geotechnikami. Podczas realizacji prac w naszej firmie stawiamy na wielozadaniowość Pomiarowców co daje bardzo szerokie możliwości rozwoju.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w specjalności związanej z fizyką morza, geologią, geofizyką, hydrografią, innej technicznej. Dobrze widziane doświadczenie w pracy jako członek ekipy pomiarowej.
 • Kandydat powinien wykazywać się znajomością urządzeń geofizycznych i geotechnicznych takich jak sonary boczne holowane, echosondy jedno i wielowiązkowa, magnetometry, próbniki do poboru prób geologicznych.
 • Umiejętność czytania, pisania i porozumiewania się w języku angielskim na poziomie zaawansowanym.
 • Kandydat powinien umieć przeprowadzać proces zestawienia i uruchomienia urządzeń wchodzących w skład systemu, kalibracji wszystkich urządzeń i integracji systemu pomiarowego, obsługiwać oprogramowanie systemu hydrograficznego Qinsy, systemów CODA GeoSurvey i innych.
 • Dobrze widziane będzie doświadczenie i zdolność kierowania zespołem pomiarowym, umiejętność planowania i organizowania pomiarów, znajomość zasad gromadzenia, wstępnej walidacji i przechowywania danych pomiarowych

 

Oferujemy:

 • Współpracę z jedną z największych firm offshore w Polsce.
 • Pomoc i wsparcie doświadczonego zespołu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży,
 • Możliwość zakwaterowania blisko siedziby firmy,
 • Atrakcyjny system premiowy,
 • Możliwość rozwoju

 

2. Mechatroników

Do pracy w branży offshore, nearshore oraz na lądzie. Podczas realizacji prac w naszej firmie stawiamy na wielozadaniowość co daje bardzo szerokie możliwości rozwoju

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie elektroniki, automatyki, lub mechatroniki lub wykształcenie średnie i co najmniej 1 rok pracy przy serwisie lub naprawie elektroniki użytkowej
 • Znajomość i rozumienie zasad działania urządzeń elektronicznych i automatyki
 • Wykonywanie napraw elektroniki pomiarowej, kabli połączeniowych, programowanie i pisanie skryptów
 • Umiejętność czytania, pisania i porozumiewania się w języku angielskim na poziomie zaawansowanym
 • Kandydat powinien umieć przeprowadzać proces zestawienia i uruchomienia urządzeń wchodzących w skład systemu, kalibracji wszystkich urządzeń i integracji systemu pomiarowego
 • Dobrze widziane będzie doświadczenie i zdolność kierowania zespołem, umiejętność planowania i organizowania, znajomość zasad gromadzenia, wstępnej walidacji i przechowywania danych pomiarowych

 

Oferujemy:

 • Współpracę z jedną z największych firm offshore w Polsce
 • Pomoc i wsparcie doświadczonego zespołu specjalistów z wieloletnim doświadczeniemw branży
 • Możliwość rozwoju

 

3. Pracowników działu Post-Processing, GIS, CAD

Do pracy biurowej w branży offshore. Podczas realizacji prac w naszej firmie stawiamy na wielozadaniowość Pracowników co daje bardzo szerokie możliwości rozwoju

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w specjalności związanej z fizyką morza, geologią, geofizyką, hydrografią, innej technicznej
 • Umiejętność czytania, pisania i porozumiewania się w języku angielskim na poziomie zaawansowanym
 • Wskazana umiejętność pracy na oprogramowaniu QINSy, Coda, ArcGIS oraz doświadczenie w pracy na morzu przy akwizycji danych geofizycznych

 

Zadania:

 • Przetwarzanie i interpretacja danych sejsmoakustycznych
 • Przetwarzanie i interpretacja danych sonarowych, tworzenie mozaiki
 • Przetwarzanie i interpretacja danych batymetrycznych wysokiej rozdzielczości
 • Przetwarzanie danych magnetometrycznych
 • Wizualizacja przetworzonych danych geofizycznych w programach Coda, ArcGIS /
 • QGIS, Surfer, Global Mapper

 

Oferujemy:

 • Współpracę z jedną z największych firm offshore w Polsce
 • Pomoc i wsparcie doświadczonego zespołu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży

 

Jeżeli nie boisz się wyzwań, chcesz się rozwijać, nabywać nowe umiejętności i jesteś zdeterminowany do osiągania celu w swoich działaniach wyślij CV wraz z Listem Motywacyjnym na adres rekrutacja@mewo.eu.

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie CV oraz Listów Motywacyjnych na adres rekrutacja@mewo.eu

MEWO zarejestrowana jest jako Agencja Zatrudnienia - nr certyfikatu 10483.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym - RODO

 1. Wysyłając do nas swoją aplikację (CV) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas podanych przez Ciebie danych osobowych przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego obejmującego także okres oczekiwania na informację o wakacie na stanowisku, na zasadach określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej. W aplikacji (CV) prosimy obowiązkowo zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dotyczącej procesu rekrutacji MEWO S.A. Zapoznałem się z treścią tej klauzuli oraz z moimi uprawnieniami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).” Aplikacje przesłane bez wymaganej klauzuli zostaną trwale usunięte i nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.
 2. Czy w sytuacji kiedy Twoja aplikacja nie dojdzie do skutku w pierwszym procesie aplikacji i nie nawiążemy z Tobą stosunku pracy, chcesz pozostawić nam swoje CV do uczestnictwa w kolejnych procesach aplikacyjnych? Jeżeli tak, wyraź taką wolę na CV zgodnie ze wzorem: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez MEWO S.A.” I znowu RODO… Jeżeli chcesz udostępnić nam swój wizerunek i załączyć zdjęcie do swojej aplikacji, to pozwól nam legalnie je przetwarzać, umieszczając dodatkowy zapis na CV: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku umieszczonego w CV w bieżącym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez MEWO S.A.” Oczywiście musisz posiadać wiedzę, że wszystkie zgody, które umieścisz w swoim CV muszą być świadome i złożone dobrowolnie, a Ty masz prawo każdą z nich, razem i osobno, wycofać w dowolnej chwili.
 1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać także:
 2. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia procesu rekrutacji i informowania Ciebie o wakatach na stanowiskach na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przy czym w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest MEWO Spółka Akcyjna, z siedzibą w Straszynie przy
  Starogardzkiej 16, (83-010) Straszyn wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000625922, NIP: 583-315-93-42.
 4. MEWO S.A. szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Z tej przyczyny każda korespondencja kierowana do nas, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail, podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz Polityce Prywatności. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, lub kieruje do nas korespondencje, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, w tym informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych, zgłaszania naruszeń, ujawniania Twoich danych podmiotom trzecim, przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania.
 5. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych na zasadach określonych w niniejszej klauzuli, wyślij do nas na adres rekrutacja@mewo.eu żądanie usunięcia Twojej aplikacji, co spowoduje niezwłoczne i trwałe usunięcie przez nas wszystkich Twoich danych.
 6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Twoje dane osobowe dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji i informowania Ciebie o wakatach na stanowiskach możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 2. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji oraz uzyskiwania informacji o wakatach na stanowiskach oraz do uzyskania dostępu do naszego oprogramowania i korzystania z jego funkcjonalności.
 4. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Kontakt

skontaktuj się z naszą firmą

MEWO S.A.

ul. Starogardzka 16

83-010 Straszyn

tel. /+48/ 502 058 294
email. biuro@mewo.eu
NIP/VAT UE: PL5833159342
REGON: 221871755
Strony internetowe - odee.pl